Acta de Reunió del 04-12-2010

Acta de l'Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana d'Airsoft

Lloc: Espai Jove de la Generalitat de Catalunya Boca Nord de Barcelona
Data: 4 de desembre de 2010
Citació: 16:30 hores en primera convocatòria i 17:00 hores en segona convocatòria.


Ordre del dia:

1- Modificació de junta (canvi de secretari)
2- Proposta millores i calendari d'activitats Federatives pel 2011
3- Pressupostos pel any 2011
4- Ratificació d’accés a nous socis
5- Precs i preguntes.


Assistents:

- Associació Akkadios Airsoft Club.
- Associació Airsoft Barcelona.
- Associació Airsoft Rubí.
- Associació Comando Airsoft Tomahawk.
- Associació d'Airsoft del Vallès.
- Associació d'Airsoft Penedès.
- Associació Laietans Airsoft.
- Associació Lúdica pel Foment de l'Airsoft.
- Associació Red Ribbon Airsoft.
- Associació ATAR.
- Associació T.I.M.A. Garrintxo.Desenvolupament de l'Assemblea:

Una vegada comprovat que existeix quòrum, el Secretari dona per constituïda l'assemblea en primera convocatòria, i cedeix el torn de paraula a En Daniel Huerta com a President de la Federació.


1- Amb el motiu del decés del pare del nostre company Javier Alvarez, secretari de la junta, aquest a dimitit del seu càrrec per motius personals. El nou secretari propossat per la Junta Directiva es Ramón Gómez Pallarés, que es ratificat per unanimitat.


2- Es proposen una sèrie d'activitats (partides obertes, partides només per a membres federats i campionat de Catalunya) que en tot cas depenen de la disponibilitat de voluntaris per dur-les a terme. Es possa a disposició de tothom el mail de la Federacio per a presentar-se voluntaris.

En quant a cursos de formació, l'actual responsable (Enric Gimenez) presenta els cursos a celebrar l'any 2011:
- Primers Auxilis (2 hores de durada, a la primera quincena de febrer)
- Prevenció d'Incendis (sense data prevista)
- Orientació i Cartografia (sense data prevista)
- Primers Auxilis Avançats (sense data prevista)


3- Es proposa augmentar la quota anual per membre federat de 40 a 45€. S'aproba per unanimitat. L'increment està destinat a cobrir un nou servei que tenim previst contratar, un advocat al servei de la Federació.
S'ha millorat l'Assegurança d'accidents, que ara incluo els accidents In Itinere. Està contractada amb Caser.
L'Assegurança de Responsabilitat Civil està contractada amb FIATC, que es la que millors condicions econòmiques oferia.
L'any s'ha tancat amb un superhabit de 388€.


4- Altes i baixes
El proposen les altes de tres noves associacions:
- Coyote Recon (11 vots a favor)
- ENTS (8 vots a favor, 1 vot en contra, 2 abstencions)
- Centuriones (6 vots a favor, 5 abstencions)
Les tres associacions son per tant acceptadas i passen a formar parte de la Federació.


5- Torn de pregs i preguntes:
El representant de Airsoft Penedès demana si es necessaria una requalificació dels terrenys per a poder legalitzar un camp de joc. El President li contesta que no i li argumenta legalment.
El representant de Red Ribbon demana sobre les al.legacions que es pressentaran al projecte de nou Reglament d'Armes del Ministeri de l'Interior, que incluo l'Airsoft. El pPresident informa que es presentarán les següents al.legacions:
- Les marcadoras no es poden idetificar per número de sèrie vàlid.
- La marca groga ha de situarse a la boca del canó. no després del punt de mira (ja que alguns models no en tenen).
- Catalogació com a "Marcadores", no com a "Armes", que ens impediria fer-ne ús als espais tipificats com a zones de seguretat municipals.
- Les tarjetes d'identificació puguin registrar més d'una marcadora
Els presents obren un debat sobre aquestes al.legacions, aportant idees i sugerencies.


Es dona per finalitzada l'Assemblea a les 19:25 hores.

<Tornar a Actes>